Andrzej Dycha

Podsekretarz stanu

Andrzej Dycha

Andrzej Dycha

Z dniem 21 grudnia 2011 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Andrzeja Dychę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Od 25 stycznia 2012 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO), a od 16 lutego 2012 r. Krajowego Koordynatora Współpracy RP - OECD.

Urodził się 27 kwietnia 1978 r. w Barlinku.

Ukończył studia magisterskie na kierunku politologia ze specjalnością Integracja Europejska na Uniwersytecie Szczecińskim. Studiował również na francuskim Université Montesquieu Bordeaux IV na kierunku Nauki Polityczne.

Od 2004 do 2010 r. pracował w Parlamencie Europejskim.

Od 2007 do 2010 r. był również Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2010 r. był członkiem Gabinetu Politycznego Komisarza ds. Rolnictwa w Komisji Europejskiej
Zna biegle język angielski oraz francuski.

Fotografie dla prasy

English version

French version

Data utworzenia:
2012-01-24 12:54:10
Redaktor wprowadzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2014-05-07 08:54:12
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Liczba odsłon artykułu:
11188
Rejestr zmian