Wykonanie audytu zewnętrznego oraz kontroli programów promocji realizowanych w ramach projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, poddziałanie 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest:

a)      przeprowadzenie audytów 15 branżowych programów promocji i przygotowanie i przekazanie do Zamawiającego raportów z poszczególnych audytów oraz raportu zbiorczego,

b)      przeprowadzenie audytów 6 programów promocji o charakterze ogólnym i przygotowanie i przekazanie do Zamawiającego raportów z poszczególnych audytów oraz raportu zbiorczego,

c)      przeprowadzenie kontroli 15 branżowych programów promocji i przygotowanie i przekazanie do Zamawiającego dokumentacji pokontrolnej dotyczącej poszczególnych programów promocji,

d)      przeprowadzenie kontroli 6 programów promocji o charakterze ogólnym i przygotowanie i przekazanie do Zamawiającego dokumentacji pokontrolnej dotyczącej poszczególnych programów promocji.

Znak sprawy:

BDG-II-281-12/13

Kod zamówienia:

79.21.20.00-3

Data zamieszczenia w serwisie:

09 maj 2013 r.

Data otwarcia ofert:

21.05.2013r godz. 10.00, sala D

Ogłoszenie o zamówieniu:

(pobierz plik pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

(pobierz plik pdf)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz zamówień (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (pobierz plik pdf)

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 3 do umowy - opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - lista sprawdzająca (pobierz plik pdf)

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - lista sprawdzająca (pobierz plik pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz plik pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu:

(pobierz plik pdf)

Osoba upoważniona do kontaktów:

Marzena Dachowska
Ministerstwo Gospodarki
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zamówień Publicznych
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
fax: 22 693 40 07

Data utworzenia:
2013-05-09 09:55:54
Redaktor wprowadzający:
Dachowska Marzena
Melon Ireneusz
Data ostatniej modyfikacji:
2013-07-26 09:44:52
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Liczba odsłon artykułu:
872
Rejestr zmian